INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

De heer/Mevrouw Y. Guney UWV Afdeling Bijzondere Zaken Postbus 57002 1040 CC AMSTERDAM Datum: Dinsdag 12 oktober 2004 Betreft: UW BRIEVEN D.D. 28/06 EN 19/08 2004 Ons kenmerk: 20041012JHUWV Uw kenmerk: AG-BZ (Buitenland) 68187038 Geachte heer/mevrouw Guney, Na mijn terugkeer uit Nederland op 7 oktober jongstleden trof ik bijgaande stukken aan. Gezien aangehecht schrijven 18000_005/SPW/2/43 van uw directeur divisie Arbeidsgeschiktheid, Mr. J.H. Ouwehand, d.d. 31 augustus 2004 is een herbeoordeling van uw zijde niet meer noodzakelijk.

Ik heb daarom volstaan met het vermelden van mijn registratienummer bij de Spaanse Seguridad Social en mijn telefoonnummer. Ook de door de politie van Torremolinos getekende verklaring van in leven zijn treft u hierbij aan. Voorts verwijs ik u gaarne naar mijn brief 20040920JHUWV d.d. 20 september 2004 aan uw collega, mevrouw M. van Duin. Met vriendelijke groet.

3 JUNI 2005 BRIEF VAN J.S. SCHOOTEN TER ATTENTIE VAN UWV AFDELING BIJZONDERE ZAKEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN