INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

AANGETEKEND Haags Juristen College T.a.v. de heer T.Th.A.J. Manders Landgoed Marlot Leidsestraatweg 77A 2594 BB s'-GRAVENHAGE Datum: Donderdag 16 december 2004 Betreft: VAT-NUMMER Kenmerk: 20041216JHHJC Geachte heer Manders, Morgen (voor u wellicht vandaag) is het exact acht jaar geleden dat wij samen op uw kantoor in de Laan van Meerdervoort de oprichtingspapieren hebben opgemaakt voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Mijn verslaglegging terzake treft u aan vanaf pagina 60 van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Ik geef u hierbij een opsomming van de hierna terzake gevoerde correspondentie, die u op mijn website kunt lezen. Het betreft de volgende brieven en faxberichten: Inland Revenue, AUTHORIZATION, Verdere Ontwikkelingen, DEB/2 /03300636, Uw brief van 12 februari 1998, Berichtgeving aan Companies House, Strategiebepaling, Dual Resident Company Questionnaire, Jaarcijfers 1997 (1), Jaarcijfers 1997 (2), Formulier 363s Annual Return, Companies House, annual return (1), annual return (2), Processtukken, Instituto Cervantes Ltd (1), Instituto Cervantes Ltd (2), Instituto Cervantes Ltd (3), Claim op Harrods, Claim No. XH 2 04462, Annual Accounts, Annual Accounts, Instituto Cervantes Ltd, Annual Accounts & Annual Return Van uw medewerkster op Cyprus ontving ik aangehecht schrijven per email d.d 15 december 2004 10.42 inzake de aanvraag van een BTW-nummer voor the company. Daartoe heb ik mij vanmiddag gewend tot de heer Arnold A.L.Steenbrink, BTW-deskundige van de belastingdienst te Nijmegen (gegevens eveneens aangehecht). Aangezien ik verwacht dat de Magistrate of the Court of Justice of Northampton binnenkort vonnis wijst inzake mijn gerechtvaardigde claim op het management van Harrods - ter grootte van het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden plus wettelijke rente vanaf 31 augustus 1997 - verdient het de voorkeur een VAT-nummer aan te vragen bij Inland Revenue in het Verenigd Koninkrijk en rekening nummer 66834465 ten behoeve van de limited te openen bij NatWest Kensington High Street, zoals ik dat op 21 april 1997 met Small Business Adviser Mr T. Cottrell of Kensington Royal Garden Branche - 55 Kensington High Street, London W8 52 G - heb afgesproken ref. account number 66834465 (1) en account number 66834465 (2). Zodra de rechter vonnis heeft gewezen dient de heer Al Fayed het verschuldigde bedrag op deze rekening over te maken. Ik verzoek u hiermede terstond de noodzakelijke stappen te ondernemen. Bij voorbaat dank en goede feestdagen. J.L. VAN DER HEYDEN. CC EH.

14 FEBRUARI 2005 FORWARD ANNUAL RETURN INSTITUTO CERVANTES LTD (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN