INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: Maandag 14 februari 2005 Betreft: 'Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd' Kenmerk: 20050214JHHJC Waarde Collega, Aansluitend aan mijn brief 20041216JHHJC aan uw collega T.Th.A.J. Manders te s'-GRAVENHAGE bevestig ik hiermede de goede ontvangst van uw brief van 7 januari 2005 met het Annual Return formulier dat u hierbij ondertekend en ter doorzending aan Companies House te Cardiff aantreft. Zoals u kunt zien op mijn website http://www.cervantes.nu/ ben ik eerst vorige week 6 februari in Torremolinos teruggekeerd. Uw post heb ik op donderdag 10 februari jongstleden voor het eerst onder ogen gekregen. Dat heb ik op die dag direct telefonisch aan een uwer medewerksters in Limassol gemeld. Ik heb het formulier naar eer en geweten ondertekend en hierbij section 5. Details of Other Shareholders blanco gelaten. Ik heb terzake in september 1997 een volmacht verstrekt aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma als vermeld op Beleidsplan Cervantes 7102ICH. Hoogachtend. J.L. VAN DER HEYDEN.

31 MAART 2005 UW BERICHT VAN 24 MAART 2005 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN