INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

AANGETEKEND De President-Directeur van KPN Telecom BV De weledele heer Ad Scheepbouwer Maanplein 55 NL 2516 CK 's-GRAVENHAGE PAÍSES BAJOS Datum: Donderdag 16 februari 2006 Betreft: AANSLUITING ADSL EN OVERNAME KPN Uw factuurkenmerk: **** Ons kenmerk: 20060216JHKPN Geachte Heer Scheepbouwer, Bijgaand ontvangt u afschrift van de factuur ad EUR 268,04 gericht aan mijn op 26 mei 1998 overleden vader Floris, die mijn bijna 87-jarige moeder vorige week op haar huisadres in Nijmegen heeft ontvangen. De voorwaarden waarop ik van het aanbod van Het Net gebruik heb gemaakt staan vermeld in bijgevoegde print-outs 18 JANUARI 2006 ADSL-AANSLUITING OP IMAC (1) en 11 FEBRUARI 2006 ADSL-AANSLUITING OP IMAC (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW BOUKJE BÜGEL GABREËLS VAN HET NET van de brieven aan de directeur marketing en sales van Het Net. Mijn voorwaarden heb ik ook op mijn aanmeldingsformulier vermeld: GEEN FACTURERING aan mjn moeder, maar ten laste van mijn postbankrekening. Het is altijd hetzelfde probleem met administratieve medewerkers, MJN HEER SCHEEPBOUWER, ZE LEZEN NIET. Er zijn zelfs twee installatiepakketten in rekening gebracht, terwijl ik er slechts één heb ontvangen. Ik ben geneigd het totale aanbod thans te annuleren. Helaas is het mij niet mogelijk om van hieruit uw servicenummers te bellen en verzoek u daarom uw medewerkers opdracht te geven deze zaak naar tevredenheid af te werken conform de wijze zoals ik dat in mijn brieven aan mevrouw Boukje Bügels-Gabreëls heb verwoord.

SEM VAN BERKEL, 13 NOVEMBER 2003

Met belangstellling heb ik kennis genomen van het artikel Overname-Kandidaat KPN van Sem van Berkel op pagina 53 van het februarinummer van het maandblad van Nederlandse ondernemers aan de Spaanse Zuidkust ¡TEMPERAMENT! en hoop van ganser harte dat zowel KPN als Telefónica thans door INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED kunnen worden overgenomen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN E29620 TORREMOLINOS SPANJE 15.15 Om 15.50 aangetekend verzonden onder nummer RR2774672 5ES

13 APRIL 2006 AANSLUITING ADSL IN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT-DIRECTEUR VAN KPN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN