INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

AANGETEKEND Mevrouw Boukje Bügel-Gabreëls Directeur Marketing & Sales Het Net Postbus 2728 3800 GG AMERSFOORT Datum: Maandag 24 april 2006 Betreft: ADSL-AANSLUITING OP IMAC (5) Uw referentiecode: 84-4239/10-05 Kenmerk: 20060413JHHetNet Geachte mevrouw Bügel-Gabreëls, Aansluitend aan mijn aangetekende brief van 13 april jongstleden met kenmerk: 20060413JHHetNet

bericht ik u het volgende. Van een medewerkster van KPN ontving ik de mededeling dat het niet mogelijk is gescheiden te factureren. Aan mijn voorwaarden die ik bij aanmelding heb gesteld: GEEN FACTURERING aan mijn 87-jarige moeder kan dus niet worden voldaan. Mijn moeder heeft derhalve besloten mij geen toestemming meer te verlenen gebruik te maken van de ADSL-voorziening van KPN/HetNet. Zij heeft besloten gebruik te maken van een nieuwe aanbieding van het bedrijf SCARLET. Wij zeggen derhalve hiermede het ADSL-abonnement op. Gezien de gehele voorgeschiedenis verzoek ik u enige coulantie in acht te nemen en mij te ontheffen van de volledige opzegtermijn van een kalenderjaar. Ik verklaar mij bereid één à twee termijnen te voldoen in verband met het gebruik dat ik thans van de geboden voorziening heb gemaakt. Gaarne ontvang ik uw bevestiging dat u hiermee acoord gaat. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN Mede ondertekend door Mevrouw E.M. van der Heijden - van den Broek

27 april 2006 15.30 Reactie ontvangen: Geachte heer/mevrouw, Op 25-4-2006 hebben wij uw reactie met betrekking tot de dienst ADSL van KPN ontvangen. Deze reactie heeft als kenmerk RC 4119445 gekregen. De wachttijd bedraagt op dit moment maximaal twee weken. Binnen deze termijn zal één van onze medewerkers contact met u opnemen om samen uw reactie te bespreken en tot een oplossing te komen. Met vriendelijke groeten. J.H. Achterberg Manager Klantenreactie.

Correspondentieadres: KPN Klantenreacties ADSL Postbus 58800 1040 JA AMSTERDAM.

1 JUNI 2006 UW BRIEF VAN 17 MEI 2006 TER ATTENTIE VAN MEVROUW BOUKJE BÜGEL GABREËLS VAN HET NET

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN