INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN De heer JAN-PETER BALKENENDE Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHMPB Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Balkenende, Graag wil ik U hiermee van harte gelukwensen met de voorspoedige onderhandelingen inzake de totstandkoming van uw vierde kabinet. Mijn laatste brief aan U dateert alweer van 7 mei 2002 met de titel PAARS III. Het doet mij deugd dat deze brief klaarblijkelijk heeft geleid tot een stuk continuïteit van beleid zoals ik dat ook in mijn EERSTE STATE OF THE UNION VAN 19 SEPTEMBER 1996 heb verwoord aan voormalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK. Bijgaand ontvangt u kopieën van mijn brieven van vandaag aan uw ministers van ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, JUSTITIE, FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN, BUITENLANDSE ZAKEN en BINNENLANDSE ZAKEN. Ik verzoek U deze berichtgeving de allerhoogste prioriteit te verlenen tijdens het eerstvolgend kabinetsberaad. Tevens verzoek ik U de heer CAMIEL EURLINGS namens het INSTITUTO CERVANTES BENELUX van harte welkom te heten in uw nieuwe kabinet en druk mede de hoop uit dat hij de belangen van ONZE ORGANISATIE IN WORDING op een zorgvuldige wijze heeft overgedragen binnen het EUROPEES PARLEMENT. Rest mij U verder wederom veel succes toe te wensen in uw volgende regeerperiode en verzoek U tevens tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN

8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN