INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Freemont Cyprus, P.O. Box 56229, 3305 LIMASSOL, CYPRUS. Datum: 27 februari 2008 Betreft: VOOR ALLE ZEKERHEID Ons kenmerk: 20080227JHHJC Waarde Collegae, Naar aanleiding van uw brief betreffende Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd van 28 januari 2008 ontvangt u hierbij het door mij gecontroleerde en ondertekende formulier 363a retour. Voor de goede orde deel ik u mede dat ik op 21 februari jongstleden eenzelfde exemplaar heb doen toekomen aan uw kantoor te 's-Gravenhage met onderstaand begeleidend schrijven met kenmerk 20080221JHHJC. FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR Na telefonisch overleg met een uwer medewerksters - inzake telefax- en emailverbindingen welke nog steeds niet goed functioneren in Torremolinos - en die mij heeft geadviseerd deze post naar DE RESIDENTIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN te sturen - ontvangt u hierbij naar aanleiding van uw brieven d.d. 16 januari 2008 en 4 februari 2008 de ingevulde en ondertekende formulieren Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd en Annual Accounts End of Financial Year, Instituto Cervantes Ltd. De verschuldigde jaarbijdrage ad EUR 395 (Invoice nr AF-0101.2008.18946) heb ik gisteren - na ontvangst van een herinnering per email - via mijn postbank.nl overgemaakt op rekening 68.45.500 van de Postbank in Den Haag. De oorspronkelijke factuur heb ik echter nooit ontvangen. Ik verzoek u deze alsnog op te sturen, zodat ik mijn boekhouding kloppend kan maken. U treft deze informatie ook aan op FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR Met vriendelijke groet. J.L. VAN DER HEYDEN.

7 MAART 2008 UW BERICHT VAN 7 MAART 2008 T.A.V. FREEMONT CYPRUS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN