INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Haags Juristen College Ter attentie van de heer T.Th.A.J. Manders Landgoed Merlot Leidsestraatweg 79A 2594 BB 's-GRAVENHAGE Datum: dinsdag 24 juni 2008 Ons kenmerk: 20080624JHHJC Betreft: AFSPRAAKBEVESTIGING Geachte heer Manders, Onder dankzegging voor uw uitstekende presentatie afgelopen donderdag 19 juni bevestig ik hiermee de met uw medewerkster Mascha van Beek gemaakte afspraak op vrijdag 4 juli 2008 om 16.00 uur ter uwent. Uw afspraakbevestiging heb ik per email ontvangen. Aangehecht treft u ter voorbereiding van het gesprek afschriften van drie brieven aan die ik terzake vanaf vrijdag jongstleden aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma te Buitenkaag heb doen toekomen alsmede afschriften van de machtiging die ik terzake aan haar op 9 oktober 1997 heb doen toekomen om juridische handelingen te verrichten ten behoeve van de rechtspersonen die ik mede vertegenwoordig alsmede de op 20 februari 2002 verstrekte VOLMACHT aan Knijff Merkenadviseurs inzake de bewaking van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. MET HARTELIJKE GROET HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN, P/A NIJMEGEN (tot 17 juli 2008) Bijlagen: HAAGS JURISTEN COLLEGE d.d. 20080620, VERZELFSTANDIGING d.d. 20080623 en CLAIM OP HARRODS d.d. 20080624 aan HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES BV, Machtiging d.d. 19971009 en VOLMACHT d.d. 20020220. CC EH

6 JULI 2008 ONS GESPREK VAN 4 JULI 2008 TER ATTENTIE VAN DE HEER ROLF ROTHUIZEN VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN