INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

AANGETEKEND Mr G. van Amstel Advocaat en Procureur Kosterijland 9 3981 AJ BUNNIK Datum: Dinsdag 1 september 2009 Betreft: REMINDER Kenmerk: 20090901JHGvA Geachte Heer Van Amstel, Op dinsdag 11 augustus heb ik U per gewone post aangehechte brief getiteld VERZOEK OM RAPPORTAGE, kenmerk 20090811JHGvA met 3 bijlagen doen toekomen met het verzoek hierop vóór vandaag te reageren. Uw reactie heb ik echter niet ontvangen. Wellicht was u op vakantie, is uw praktijk niet meer op het Kosterijland 9 te BUNNIK gevestigd of heeft de vertraging een andere oorzaak. Daarom doe ik u afschrift van dit schrijven alsnog aangetekend toekomen. Graag verneem ik van u op welke termijn ik hierop uw reactie tegemoet kan zien. Voor de goede orde en de noodzakelijke transparantie heb ik gemelde correspondentie ook op mijn website vermeld op VERZOEK OM RAPPORTAGE AAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL en overige binnen de geplande werkmaatschappij CERVANTESONLINE vermelde domeinnamen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. MET VRIENDELIJKE GROET J. L. VAN DER HEYDEN, P/a NIJMEGEN.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN