INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, de Heer URI ROSENTHAL Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHBuza Geachte Heer Rosenthal, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Nederland heeft meer buitenland dan binnenland en van dit buitenland zijn 550 miljoen mensen Spaanssprekend. Het zal u derhalve niet verbazen hoezeer ik benieuwd ben naar uw beheersing van de Spaanse taal die in onderhandelingen met vertegenwoordigers uit Spaanstalige landen onontbeerlijk is voor een goede relatie met ons Koninkrijk. In dit verband heb ik reeds vele internationale contacten gelegd ten behoeve van het welzijn van onze natie. Daarom stel ik u hiermee in kennis van de correspondentie die ik terzake met uw nieuwe departement heb gevoerd na het depot van mijn handelsmerk in 1992. Te beginnen vanaf 1996: 12 JANUARI 1996 BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 7 FEBRUARI 1996 SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO, 9 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO, 10 APRIL 1996 MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 (3) GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO, 23 APRIL 1996 UW KENMERK DIE/AE-436/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN HET BUREAU ALGEMENE INTEGRATIE EUROPA, 12 OKTOBER 1996 BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN JONKHEER E. ROELL, 24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER MAXIME VERHAGEN VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Teneinde de goede relatie met mijn Spaanse collega's niet te verstoren ben ik sinds 2001 lid van de ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPANOL. Ik ben en blijf echter van mening dat mijn Spaanse collega's de fundamentele rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX dienen te respecteren. Tijdens de formatie van het kabinet RUTTE-VERHAGEN is er ervaring opgedaan met het opstellen van een REGEERAKKOORD en een GEDOOGAKKOORD. De aanwezigheid van het Spaanse Instituto Cervantes op het grondgebied van de Benelux heb ik tot op heden gedoogd. Nochtans hecht ik er waarde aan om deze aangelegenheid ook op soortgelijke wijze als bij de totstandkoming van de nieuwe regering te formaliseren in goede samenwerking met uw collega IVO OPSTELTEN van het MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE. MINISTER OPSTELTEN is volledig van de situatie op de hoogte zoals u kunt lezen in mijn brieven 24 MEI 1997 AANMELDING TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT, 17 JUNI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT en 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT in de tijd dat ik mij als INITIATIEFNEMER VAN HET INSTITUTO CERVANTES in het pand NEUDE 30C te UTRECHT had gevestigd. Ik wens u veel succes met de voortzetting van de verdere uitvoering van mijn uitgangspunten van beleid als vermeld in 19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending.

DINSDAG 21 AUGUSTUS 2012

NOOIT ONTVANGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN