INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

PERSOONLIJK De heer Toon van der Ven Voorzitter Levende Talen De Lairessestraat 125-sous 1075 HH AMSTERDAM Datum: Zaterdag 27 november 2010 Betreft: CONTROLE ADRESSENBESTAND LEVENDE TALEN Mijn kenmerk: 20101127JHLT Lidnummer: 13289 Geachte heer Van der Ven, Terwijl de storm hier om mijn oren giert in DE ZEVENDE HEMEL aan de Costa del Sol heb ik uw brief na mijn terugkeer uit Nederland ontvangen. Ik feliciteer hiermee de vereniging met het grote aantal leden van 3.500. Het biedt mij tegelijkertijd de gelegenheid iets meer te schrijven over mijn lidmaatschap van Levende Talen, dat nu reeds zo'n kleine 35 jaar oud is. Mijn lidmaatschap heeft een aanvang genomen in de tijd dat ik als onderwijzer studeerde aan de MO-opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen via de Katholieke Leergangen in Tilburg. Tijdens deze studie bezocht ik regelmatig studiebijeenkomsten van de sectie Spaans van Levende Talen op de faculteit romaanse studies aan de Drift in Utrecht. Dat was rond het jaar 1975. De studiebijeenkomsten stonden toen in de regel onder leiding van Dr. Peter Slagter. In 1976 ben ik daar in contact gekomen met een medewerkster van het toenmalige Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen (NIOW). Dit particuliere bedrijf bood mij in 1976 de mogelijkheid Spaanse lessen te verzorgen op hun cursuslokatie in Arnhem. Daar heb ik de eerste praktijkervaring opgedaan. Op 13 juni 1977 ben ik voor de eerste graads akte Spaanse Taal- en Letterkunde afgestudeerd op het onderwerp EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA. Ondanks een intensieve studie van zeven jaar was er in Nederland nauwelijks werk voor een eerste graads afgestudeerd docent Spaans. Daarom heb ik ook nog een jaar MO-A Engels gestudeerd in 1977/1978 en in 1978 met een paar vrienden zelf een taleninstituut opgebouwd in WIJCHEN bij NIJMEGEN. In 1979 kreeg ik van de directie van het NIOW en het toenmalige INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES in Veenendaal het aanbod om een gespecialiseerd instituut in de Spaanse taal op te zetten. Gezien mijn achtergrond zou dat instituut vanzelfsprekend INSTITUTO CERVANTES zijn gedoopt. Uit pragmatische overwegingen is ervoor gekozen om ook cursussen Frans te organiseren gezien de geringe belangstelling voor het Spaans in die tijd. Dus werd er besloten tot de oprichting van de besloten vennootschap Frans-Spaans Instituut B.V. Samen met mijn toenmalige echtgenote heb ik toen een netwerk van 24 cursusplaatsen en 750 cursisten in 24 cursusplaatsen in 1979 en 1450 cursisten in 35 cursusplaatsen in 1980 opgezet. Veel van mijn free lance-docenten waren toen ook lid van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Vanwege deze historische binding heb ik mijn lidmaatschap nooit opgegeven. Vooral nadat mijn bedrijf in 1981 is opgegaan in de toendertijd nieuwe vennootschap NIOW-TALEN BV. Ik werd toen verantwoordelijk voor 5800 cursisten verdeeld over 75 cursusplaatsen binnen 28 districten in Nederland. Ik heb in die tijd ook een bestand van 2.500 eerste en tweede graads talendocenten opgebouwd. Als lid van Levende Talen bezocht ik jaarlijks de jaarvergadering in HOTEL KRASNAPOLSKY in Amsterdam. Mijn werk voor NIOW-TALEN, gevolgd door een managementfunctie bij het VNO/NCW Management Centrum DE BAAK in Noordwijk heb ik in 1991 beëindigd en toen het INSTITUTO CERVANTES opgericht in de BENELUX. Vanaf 1993 heb ik die activiteiten noodgedwongen moeten beëindigen ten gevolge van een liquidatie vanuit het criminele circuit van een naamgenoot van mij in Alkmaar op 10 april 1993. Deze zaak heb ik tot op de bodem door de Nederlandse autoriteiten laten onderzoeken en de daartoe gepaste maatregelen laten nemen. Aangezien het volwassenenonderwijs in die tijd klaarblijkelijk was geïnfiltreerd door dubieuze elementen uit onze samenleving heb ik in 1994 besloten bestuurslid te worden van de toenmalige VERENIGING SPAANS OP SCHOOL die uit de sectie Spaans van LEVENDE TALEN is voortgekomen om de organisatie vanuit de basis op te bouwen. Te beginnen bij de jeugd derhalve en tegelijkertijd een werkgelegenheidsplan voor hen te ontwikkelen in samenwerking met vijf vorstenhuizen in de BENELUX, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK. Het bezit van mijn handelsmerk INSTITUTO CERVANTES bij het toenmalige BENELUX MERKENBUREAU, thans BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, gaf mij de mogelijkheid op het allerhoogste regeringsniveau de belangen van de Nederlandstalige hispanisten te behartigen. Reeds in 1994 heb ik voorgesteld middels een enquête het gehele opleidingsveld in de Spaanse taal in Nederland in kaart te brengen. Ondanks het vele goede werk dat mijn opvolgers in het VSOS-bestuur hebben verricht is deze opdracht tot op heden nog niet uit de verf gekomen. Daartoe heb ik de huidige Minister van Onderwijs en Cultuur verzocht op haar ministerie een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Dus NIET van het instituut van mijn Spaanse collega's uit Madrid, die uiteindelijk alleen hun Spaanse belangen nastreven. Een kopie van deze brief van 14 OKTOBER 2010 treft u aangehecht aan, alsmede haar reactie.

U kunt hieruit opmaken dat ik inmiddels ook een nieuw postadres heb in Nederland. Deze gegevens heb ik thans gewijzigd conform het gestelde in uw schrijven. Vanaf 2001 ben ik lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL en de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL en heb ik hun congressen in Europa en Zuid-Amerika bijgewoond. Bescherming van de rechtspositie van de Nederlandstalige docenten Spaans staat in mijn beleidsplan centraal. Op 19 december kom ik weer naar Nederland. Graag wil ik dan met u PERSOONLIJK van gedachten wisselen in de De Lairessestraat. Een uitnodiging daartoe zie ik graag van u tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

18 JUNI 2011BEZOEKVERSLAG 17 JUNI 2011

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN