INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

15 september 1995 TELEFAX Bestemd voor: Politie Nijmegen T.a.v.: J.J.Th. Stoutjesdijk. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Stoutjesdijk, Betreft uw brief d.d. 7 december 1994/Telegraafartikel "Moorden met goedkeuring van IRT?". Afgelopen zaterdag heb ik kennis genomen van het schokkende artikel op blz. 5 van De Telegraaf waarin mij duidelijk is geworden dat de Rijksrecherche mijn verzoek om de moord op de heer J. van der Heiden te Alkmaar in april 1993 op te lossen serieus ter hand heeft genomen. Deze persoon is in het boek Operatie Delta van Middelburg en Van Es onder de naam J. van der Heijden opgenomen. De redactie van de Telegraaf is thans zo kies geweest om het slachtoffer aan te duiden met Jaap van der Heiden. Dit voorkomt verdere verwarring zoals die is ontstaan na een artikel in De Telegraaf in de derde week van april 1993, waarin een oud-rector van het Westfries Dag-Avondcollege te Hoorn, de heer Kray, verklaard heeft dat het onderwijs "gecriminaliseerd" zou zijn. Uw medewerker Janssen heb ik ooit van dit artikel in kennis gesteld. Ik verwijs U naar door mij eerder aan Uw bureau aangeleverde informatie en verzoek U thans vanaf heden mij tot in detail te informeren over de verdere onderzoeken, conform Uw toezegging in Uw brief d.d. 7-12-1994. Ik betreur het dat Uw Haarlemse collega's Straver en Langendoen door deze aangelegenheid in de problemen zijn geraakt, maar vind dit geen rechtvaardiging om mij van verdere informatie m.b.t. dit onderzoek te voorzien. Hier zijn belangrijke internationale belangen mee gemoeid. Ik meld U overigens een adreswijziging: Vanaf 29 september a.s. luidt mijn nieuwe woonadres: De Wellenkamp 15-30. 6545 NM Nijmegen. Ik hoop ook daar wederom op Uw ondersteuning te kunnen rekenen. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden.

4 FEBRUARI 1996 UW BRIEF 95/1438/M-95-4 AAN COMMISSARIS VAN POLITIE W.J.M. VELINGS TE NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN