INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

PWA 960129 J.L. van der Heijden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Z.K.H. Prins Willem Alexander. T.a.v.: J.W. Leeuwenburg. Afzender: J.L. van der Heijden. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Leeuwenburg, Gaarne dank ik U voor Uw schrijven 96/wa/mjv d.d. 24 dezer namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje inzake de Stichting Cervantes Benelux.

Reeds in april 1981 bezocht ik, tezamen met Mejuffrouw Corthea Goeman Borghesius, het Escorial bij Madrid. Op verzoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene mijn verantwoordelijkheid voor haar te nemen, heb ik met Mejuffrouw Corthea, die de verantwoordelijkheid droeg voor de kinderen van Prinses Irene, filmopnames gemaakt tijdens een Corrida de Toros in de Plaza de Las Ventas te Madrid en met haar in het Parque de Retiro enkele opnames gemaakt als eerste aanzet voor een cursus Spaans voor Nederlanders. Ik zou het zeer op prijs stellen haar deze film te kunnen vertonen. Ik beschik niet meer over haar adresgegevens. Wellicht kunt U mij daarbij behulpzaam zijn. Hedenmiddag bezocht ik de expositie Uit Koninklijk Bezit te 's-Hertogenbosch. Mijn aandacht is vooral gevallen op stuk 033

"Primo divisio, delingsakte waarin de broers Walram en Otto van Nassau de Nassause landen verdeelden met de rivier de Lahn als scheidingslijn, 17 december 1255".

Het aan deze oorkonde bevestigde zegel is gelijk aan het zegel van Wennemar III van Heyden uit 1369 en Everhardus van Baeck, de zetel van de familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg, uit dezelfde periode. Deze families zijn voor mij momenteel onderwerp van een dissertatie-onderzoek. Ik heb mij in dat verband ingeschreven voor de bijbehorende lezingencyclus. Ingeval ik Zijne Koninklijke Hoogheid - in welk opzicht dat zoude moge wezen - van dienst kan zijn, dan ben ik daar gaarne toe bereid. Zijne Koninklijke Hoogheid kan verzekerd zijn van mijn discretie. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Stichting Cervantes Benelux - Instituto Cervantes Benelux.

P.S. De kroonprins van Spanje, Prins Felipe, viert vandaag zijn verjaardag. Ik ben zo vrij geweest Hem namens het Instituto Cervantes Benelux een gelukwens te doen toekomen.

22 MAART 1996 KROONPRINS PHILIPPE VAN BELGIË TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN