INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. T.a.v.: Hoofd Sector Juridische Aangelegenheden. Mw mr. C.E.M. van den Boom. Afzender: ICB. Datum: 24 april 1996. Betreft: Brief van de Minister President. Aantal pagina's: 1. Geachte mevrouw Van den Boom, Hierbij deel ik U mede dat ik na tussenkomst van Minister President Kok en het Hoofd van het Bureau Algemene Integratie Europa hedenmiddag een brief heb doen toekomen aan mevrouw Nijdam van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In deze brief heb ik vermeld dat ik U op 8 maart jl. in een brief heb voorgesteld mijn verzoek tot het verstrekken van bestanden werkzoekenden met Spaanstalige achtergrond te verruimen met het in overleg definiëren van een sociale paragraaf binnen het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de ontwikkeling van een Nederlands-Spaans werkgelegenheidsplan. Hedenmiddag heb ik mevrouw Nijdam telefonisch gemeld dat gemelde brief (kenmerk ICB/OCW960424) naar haar onderweg is. Ook staatssecretaris Netelenbos heb ik dit hedenmiddag in een brief gemeld, die zij echter pas morgen ontvangt. Ik beschik niet over haar faxnummer. Derhalve ben ik zo vrij U dit bericht per fax te doen toekomen. Het lijkt mij buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van een nieuw samenhangend Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Hoogachtend, J.L. van der Heyden

24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (BRIEF)

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN