INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Tel. 024-3781959. TELEFAX Bestemd voor: Dienst van het Koninklijk Huis. T.a.v.: De Algemeen Secretaris van H.M. de Koningin. De Weledele Heer Ph. de Heer. Betreft: Landgoed de Horsten te Wassenaar. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 2. Zeer geachte Heer de Heer, Het Landgoed de Horsten, eigendom van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Christina, lijkt mij een uitstekende lokatie om in de toekomst delegaties te ontvangen teneinde de verdere ontwikkeling van het Instituto Cervantes gestalte te geven. Ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering op de Staat der Nederlanden van Hfl. 73.300.000 in verband met mijn bijdrage aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland gedurende de periode april 1993 - mei 1995. De Nederlandse regering is hiervan op de hoogte en dit heeft thans haar aandacht getuige bijgaande brief van de Minister President nr. 96MO05297/5382, die ik gisteren mocht ontvangen.

Na een regeringsbesluit tot toekenning van gemelde vordering aan de Stichting Cervantes Benelux doe ik gaarne ten behoeve van de Stichting een bod op het landgoed met opstallen van het Landgoed de Horsten ter grootte van Hfl. 7.500.000. Zodra de transactie is geëffectueerd kan op korte termijn na de zomervakantie de eerste vergadering van een nieuw te vormen stichtingsbetuur - bij Hare Majesteit en de Prins van Oranje bekend - op De Horsten worden bijeengeroepen. Voor de goede orde meld ik U dat ik gedurende de periode 1 tot en met 10 augustus a.s. samen met mijn zoons Marcus Floris en Raimundus Johannes een bezoek breng aan Engeland: HAMPTON COURT, WINDSOR CASTLE, Henley-on-Thames, Blenheim Castle, Stratford-upon-Avon en Oxford. Met gevoelens van de meeste hoogachting, Bijlage: Brief Nr. 96MO05297/5382 d.d. 12 juli 1996 van Minister-President W. Kok

31 JULI 1996 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN

Instituto Cervantes is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

Instituto Cervantes está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.