INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

TELEFAX Bestemd voor: Dienst van het Koninklijk Huis. T.a.v.: De Algemeen Secretaris van H.M. de Koningin. De Weledele Heer Ph. de Heer. Betreft: LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 27 augustus 1996. Aantal pagina's: 1. Zeer geachte Heer de Heer, Gaarne wil ik terugkomen op mijn fax van 14 juli jongstleden. Ik heb vastgesteld dat enige voorbarigheid mij niet ontzegd kan worden. Tijdens een wandeling op het landgoed op woensdag 21 augustus jongstleden is mij gebleken dat het privé-domein van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Christina, de Eikenhorst aan de Beukenlaan, deel uitmaakt van het geheel. Gezien de kennelijke goede relatie van het Koninklijk Huis met makelaarskantoor Zadelhoff heb ik heden bij dit kantoor te 's-Gravenhage geïnformeerd. Men heeft mij laten weten dat het pand niet te koop is. Gaarne wil ik U verzoeken mij te berichten of deze informatie op waarheid berust. Ik blijf in het kader van de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux geïnteresseerd in het pand. Op 10 en 11 september aanstaande bevind ik mij in dit verband in de regio NOORDWIJK (de Baak) en zou dit bezoek - indien mogelijk - graag willen combineren met een bezichtiging van de Eikenhorst. Gaarne verneem ik van U of dit mogelijk is. U kunt er uiteraard op rekenen dat ik met deze zeer vertrouwelijke situatie zo zorgvuldig mogelijk zal omgaan. Gaarne ontvang ik Uw reactie. Met gevoelens van de meeste hoogachting,

10 SEPTEMBER 1996 OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.