INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Telefaxnummer. Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 13 september 1996. Betreft: AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD Subject: Claim on the State of the Netherlands. Aantal pagina's: 3.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Ik wil nu ham of kuit. We kunnen ons geen calamiteiten meer veroorloven. Mijn vordering van 11 september jongstleden is alsvolgt samengesteld: Factuur aan kasbeheerder CRI Hfl. 73.300.000,-. Wettelijke (enkelvoudige) rente: 1995: 187 dagen à 8% Hfl. 3.046.022,-. 1996: 180 dagen à 7% Hfl. 2.932.000,-. 71 dagen à 5% Hfl. 722.819,-. Totaal Hfl. 80.000.841,-. Ik verzoek u met klem dit punt als eerste agendapunt van het kabinetsberaad van hedenmidddag op te nemen en daarbij de volgende stukken in te brengen: 1. Mijn brief OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE d.d. 3 september 1996, gericht aan U; 2. Mijn brief BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE d.d. 4 september 1996, gericht aan de Minister van Justitie, alsmede de hierop vermelde correspondentie. De post kan nog even voor sluitingstijd op Uw begroting worden opgenomen. Ik verzoek U zich nadien te wenden tot Hare Majesteit de Koningin en haar te melden dat ik na ontvangst van het bedrag bereid ben met mijn Spaanse collega's te gaan samenwerken, conform de toezeggingen die ik aan de Minister van Justitie heb gedaan. Dit kan dan alsnog in de troonrede worden opgenomen. Op Prinsjesdag neem ik deel aan de excursie van het Reisbureau Speedwell conform bijgaande bijlagen d.d. 31 juli 1996. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Bevestiging deelname dagtocht 'Prinsjesdag' van Speedwell Reisbureaux B.V.; BEWIJS VAN DEELNAME.

15 SEPTEMBER 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN