INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

3 januari 1997 zond ik Jules Zwijnenburg het volgende faxbericht: Aansluitend aan mijn telefonisch bericht dat ik vanmiddag in uw antwoordapparaat heb ingesproken breng ik u hiermee in kennis van het onderstaande: Ik wil de organisatie vóór eind februari in één klap goed opzetten. Dat betekent dus:

Oprichting

1. Instituto Cervantes Holding Ltd
Dit doe ik zodra ik mijn werkzaamheden in Engeland aanvang. Inmiddels heb ik in Engeland Instituto Cervantes Limited opgericht. Deze limited zet ik om in een holding zodra de Nederlandse werkmaatschappijen zijn opgericht.

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
Nodig: een manager, participanten en kapitaalinbreng. Ik zoek ook naar geschikte opleidingsinstituten die hierin hun aandeel kunnen leveren alsmede naar een manager die de zaak van de grond kan trekken. Een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen kan de eerste activiteit worden.

3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)
Hiervoor zijn in principe twee partijen in de markt: Content Beheer en Top Start. U beschikt beide over het vertrouwelijke businessplan. Tussen deze twee partijen dient tot een vergelijk te worden gekomen teneinde te bezien of gezamenlijk optrekken tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels heb ik eveneens Vendex International trachten te interesseren in een participatie. Ik vind dit de belangrijkste activiteit, aangezien hierbinnen het algeheel Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid moet worden vormgegeven. Vanuit dit bedrijf dient ook het door mij geïnitieerde marktonderzoek te worden voortgezet.

4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
Hiervoor ben ik op zoek naar een geschikt organisatie-adviesbureau. Ik denk daarbij in eerste instantie aan het bureau Boer & Croon uit Amstelveen.

5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
Heeft nog geen hoge prioriteit.

6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
Zodra activiteit 2 en 3 gestalte hebben gekregen, kunnen Study Travel en Plus Reizen hierin participeren. De huidige directeur van Study Travel lijkt mij een geschikte manager.

7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
Wederom op de eerste plaats een manager en kapitaalsinbreng nodig. Ik denk hierbij aan een soort vertalerscollectief. Zij kunnen worden gerecruteerd uit het ledenbestand van het Nederlands Genootschap van Vertalers en door eigen kapitaalsinbreng een aandeel in dit bedrijf verwerven.

8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
Idem dito.

9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
Wellicht kan dit bedrijf worden opgezet door oud Nieuw Elan-cursisten van de toenmalige PR-opleiding of wellicht de toenmalige projectleider. Ik werk ook aan een publikatie in Source op korte termijn, om in de markt te komen.

10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services)
Heeft nog niet de hoogste prioriteit, hoewel ik persoonlijk sterke behoefte heb om eindelijk weer te kunnen gaan communiceren en uit mijn isolement kan worden verlost. Ik ben met name beperkt in mijn mobiliteit doordat ik mij geen auto kan veroorloven en hier in Nijmegen te ver verwijderd ben van de plaatsen waar ik in feite aan het werk moet kunnen: Den Haag en Amsterdam.

Graag heb ik op korte termijn met u een gesprek om de organisatie van de grond te trekken. Vriendelijke groet, John Van der Heyden.

16 JANUARI 1997 GESPREK MET HOOFDDIRECTIE TER ATTENTIE VAN TOP START

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN