INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

16 januari 1997 TELEFAX Bestemd voor: Product Manager Top Start Nijmegen. Mevrouw J. Zwijnenburg. Betreft: GESPREK MET HOOFDDIRECTIE Aantal pagina's: 8. Geachte Mevrouw Zwijnenburg, Hartelijk dank voor uw telefoontje van vanmiddag. In verband met uw gesprek met de hoofddirectie van de Startorganisatie morgen nog enkele aanvullende informatie. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection). Hiervoor zijn in principe nog twee partijen in de markt: Content Beheer en Top Start. Vedior heeft laten weten geen belangstelling te hebben. Mevrouw Tóth heeft middels bijgaand schrijven van 3 december 1996 laten weten 'niet geen' belangstelling te hebben om in de werkmaatschappijen te participeren. Strict genomen wél dus. Zij heeft onlangs 145 miljoen gulden uit haar belang in Content Beheer vrijgemaakt. Dat betekent dat zij een van de machtigste vrouwen van Europa kan worden als zij haar vermogen in mijn bedrijf zou investeren. Zó niet DE machtigste. De vraag is of dat wenselijk is en dit niet tot grote maatschappelijke ontwrichting zou kunnen leiden. Ik denk dat het derhalve goed is als Top Start, ofwel Start in dit bedrijf participeert, waarbij uiteraard de juridische constructie nog goed onder de loupe genomen moet worden. Kerntaak van dit bedrijf wordt uiteraard de koppeling van vraag en aanbod op de Nederlands-Spaanstalige arbeidsmarkt. Dit wordt een absolute noviteit en de ontwikkelingen worden met belangstelling door de Spaanse Regering gevolgd, getuige bijgaande kerstkaart die ik van Minister President Aznar ontving, alsmede van onze eigen Premier Kok.

Ook het VNO NCW staat positief achter de plannen, getuige bijgaande kerstkaart van Drs. J.C. Blankert.

Dit geldt eveneens voor België. Op 12 september heeft Kroonprins Filip mij al de beste wensen voor het welslagen van het initiatief over laten brengen.

Aangaande de toekomstige arbeidsmarktvraag heb ik een aantal in het marktsegment opererende multinationals verzocht mij hun behoefteprognose voor nieuwe functies in de komende jaren te doen toekomen. Ik neem mij voor dit marktonderzoek te laten verrichten in samenwerking met enkele universiteiten en het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Teneinde een beeld te krijgen van het arbeidsmarktaanbod van werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond heb ik de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht zijn bestanden hiervoor beschikbaar te stellen. De vraag berust thans bij het Hoofd Sector Juridische Aangelegenheden van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, Mevrouw mr C.E.M. van den Boom (zie bijlage). Ik ben bereid nadere informatie te verstrekken aangaande de gevoerde correspondentie. Voorts bevestig ik dat ik contact heb met het transferbureau van de Katholieke Universiteit te Nijmegen om de mogelijkheden te bespreken delen van het beleidsplan tot uitvoering te brengen, alsmede met een management consultant van Coopers & Lybrandt om mijn lijn door te trekken zodra ik naar het Verenigd Koninkrijk vertrek (1 april a.s.). De reactie van uw hoofddirectie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden. Bijlagen: Brief Content Beheer d.d. 3 december 1996; Brief Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening kenmerk JURA/JN d.d. 6 maart 1996; Kerstkaart van de Minister President van Spanje; Kerstkaart van de Minister President van Nederland; Kerstkaart van de Voorzitter van het VNO NCW; Aanbevelingsbrief namens Kroonprins Filip van België d.d. 12 september 1996. P.S.Ik heb er nog een paar, maar dat komt nog wel. Eerst maar zaken doen.

7 FEBRUARI 1997 BENOEMING - TER ATTENTIE VAN DE PRODUCT MANAGER TOP START NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN