INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

TELEFAX Bestemd voor: Directie Content Beheer. T.a.v.: Mevrouw S.C. Tóth. Betreft: SCHIPHOL PROJECT Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 27 februari 1997. Tijd: 14.00 uur. Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn faxbericht van 7 februari jongstleden meld ik u dat ik gisteren even een kort bezoek heb afgelegd bij uw vestiging in Triport 1 op Schiphol. Hoewel suggesties in de pers de schijn wekken dat ik mij met een 1 aprilgrap bezighoud is mijn voornemen om op die datum naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen nog ongewijzigd. Mijn Letter of Appointment en Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales heb ik gisteren - te uwer attentie - aan uw medewerkster Charlotte Meeuwissen overgedragen. Het moment van operationalisering van de organisatie is thans aangebroken. Ik heb een oud-collega van mij verzocht een commercieel manager aan te trekken en uit te zien naar bedrijven die verder in de werkmaatschappijen kunnen participeren. Een vestiging van Cervantes Recruitment & Selection en Cervantes Education & Training op Luchthaven Schiphol is de eerste prioriteit. Als samenwerkingspartner heeft u en uw organisatie mijn grootste voorkeur. U beschikt over de expertise en de middelen en de activiteit is complementair aan de bestaande activiteiten van Content Beheer. De Core Business is immers Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid, hetgeen niet concurrerend is voor Content, maar aanvullend. Marktverruiming dus. In ieder geval is het voor mij belangrijk een beeld te hebben van de exploitatielasten van een vestiging op Schiphol. Ik verzoek u of uw vestigingsmanager Jettie Peters derhalve hiermee mij een exploitatie-overzicht van uw vestiging op Schiphol te doen toekomen. Mijn aanbod aan u blijft uiteraard gehandhaafd en u kunt rekenen op mijn discretie. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden P.S. Voor de goede orde heb ik afschrift van dit faxbericht aan uw vestigingsmanager te Schiphol doen toekomen na telefonische afspraak met Mevrouw Meeuwissen.

17 OKTOBER 1997 FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TOTH

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN