INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

TELEFAX Bestemd voor: Makelaardij Soeteman. Betreft: Bod van Hfl. 249.000,- Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Datum: 19 maart 1997. Tijd: 11.00 uur. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Soeteman, Hiermede bevestig ik ons telefoongesprek van hedenmorgen waarin u mij heeft medegedeeld de verkoopacte van mijn huis thans op te maken. Ik verzoek u hierin de volgende clausule op te nemen. 'Koper verklaart hiermede geen rechten te ontlenen aan de vermelding van het adres De Wellenkamp 15-30, 6545 NM NIJMEGEN op briefpapier en ander drukwerk van onder meer The Office of Diana, Princess of Wales, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Friso van Oranje-Nassau, Hare Majesteit Koningin Beatrix en Prins Claus der Nederlanden, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier Prince Henry de Luxembourg, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón, De Minister-President van de Staat der Nederlanden, De Minister-President van het Koninkrijk Spanje, De voorzitter van de Nederlandse werkgeversvereniging VNO-NCW, De directeur van het Management Centrum VNO-NCW en De Burgemeester van Nijmegen, welke geheel voorbehouden blijven aan de Heer Johannes Lambertus Van der Heyden, geboren 9 november 1947 te Nijmegen.' Hartelijk Dank, Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN CC Lady Diana Francis Spencer - Princess of Wales.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN