INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

1 april 1997 11.30 uur. Geachte heer Quataert, Gaarne breng ik u hiermede mijn faxbericht van 10 maart jongstleden in herinnering en wel de zinsnede

'De afdracht dient jaarlijks plaats te vinden - peildatum 1 april - en worden opgemaakt bij staat en gecontroleerd door een extern accountant. Gaarne ontvang ik hiervan een voorschot van Hfl. 1.000.000,- per 1 april aanstaande en over te maken op rekening 668834465 van de National Westminster Bank te Folkestone ten name van Instituto Cervantes Limited. Ik doe daarbij de toezegging dat ik mij in Groot-Brittannië onthoud van de activiteiten zoals vermeld in bijgaand 'citation against trade mark No. 2119738'

en mij zal beperken tot in mijn Business Plan opgenomen complementaire activiteiten. Ik ben bereid het op basis van deze afspraak op te maken contract door de rechter te laten bekrachtigen.'

Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. Inmiddels heeft mijn plan ten tweede male de mentale steun ontvangen van uw Kroonprins Filip, getuige bijgaande brief van 24 maart jongstleden. Mijn termijn van 14 dagen was op diezelfde datum overschreden. Inmiddels heb ik mijn huis per 1 juni aanstaande verkocht en dien ik over het gevraagde bedrag omgaand te kunnen beschikken om mijn voorgenomen activiteiten in Stratford-upon-Avon op te starten. Uw verklaring zie ik derhalve graag omgaand tegemoet. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES. Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. General Manager. Bijlage: Brief namens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België d.d. 24 maart 1997. C.C. Knijff en Partners, Weesp.

2 APRIL 1997 INGEBREKESTELLING TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN