INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

2 april 1997. 22.20 uur. Geachte heer Quataert, Aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren 11.30 uur, waarin ik U omgaand om een verklaring heb verzocht voor het uitblijven van een reactie op mijn gerechtvaardigde eisen jegens uw cliënt, de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid, heb ik helaas moeten vaststellen dat u en uw cliënt thans in gebreke zijn. Bijgaand artikel Spaanstalig erfgoed in Elsevier's d.d. 22 februari jongstleden - met de vermelding 'bij het instituut ligt de nadruk op taalcursussen' - geeft aan dat uw cliënt in strijd handelt met mijn merkenrecht. Ik ben derhalve helaas genoodzaakt thans voorbereidingen te gaan treffen de activiteiten van uw cliënt in de Benelux per kort geding te laten beëindigen. Voor elke overtreding vanaf heden zal een bedrag aan schadevergoeding per dag worden vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 april 1997. Mijn eerder gedane voorstel lijkt mij echter alleszins redelijk. Ik ben van mening dat een termijn van zes jaar ontwikkelingswerk op gepaste wijze gehonoreerd dient te worden. Ik hoop dat mijn Spaanse vrienden de eer aan zichzelf houden en zich realiseren dat vertragingstactieken niet tot het Nederlandse cultuurgoed behoren. Gaarne dus binnen 24 uur een reactie. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES. Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. General Manager. Bijlage: Artikel 'Spaanstalig erfgoed' uit Elsevier d.d. 22-02-1997.

9 APRIL 1997 DIPLOMATIE/095000 - AQ 588.096

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN