INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

5 mei 1997. Tijdstip: 20.30 uur. Betreft: EUROPESE INTEGRATIE Aantal pagina's : 2.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Na opnieuw een Regering in het zadel te hebben geholpen - Education is my Core Business in Britain - heb ik de eer U bijgaand afschrift te doen toekomen van mijn felicitatiebrief aan de nieuwe Minister President van Groot-Brittannië. Van de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid heb ik een schrijven ontvangen waarop ik nog niet heb gereageerd. Zodra de heer José María Aznar het Presidentschap van deze vereniging heeft overgenomen neem ik mij voor met hem in contact te treden. Mijn Business Plan heb ik inmiddels wel overgedragen aan Mrs Carrollanne Lindley, trade mark attorney van Stevens Hewlett & Perkins te Londen. Op 22 april jongstleden heb ik voor BUCKINGHAM PALACE de Changing of the Guard bijgewoond en mijn ontwikkelingstaken in het Verenigd Koninkrijk gedelegeerd.

Binnen dit kader verzoek ik U hiermede de heer Blair deze week om zijn medewerking te verzoeken aangaande mijn voorgenomen huwelijk met Lady Diana Frances Spencer - indien Zij dat zou wensen - op 28 september aanstaande. Tijdens mijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, van 17 tot en met 30 april jongstleden, hebben mij signalen bereikt dat het wenselijk is dat ik mij tot aan die datum met de verdere ontwikkelingstaken in de Benelux bezighoud.

Aangezien ik mijn huis per 1 juni aanstaande heb verkocht zal ik mij morgen wenden tot de woningbouwvereniging AWV in DRIEBERGEN teneinde daar een tijdelijke voorziening te treffen totdat ik mij definitief in Royal Leamington Spa kan vestigen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat zeer hartelijk dank. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Brief CONGRATULATIONS d.d. 5 mei 1997

21 MEI 1997 EUROTOP NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN