INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

21 mei 1997. Tijdstip: 9.30 uur. Betreft: EUROTOP NOORDWIJK Aantal pagina's: 1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Aansluitend aan mijn faxbericht van 5 mei 1997, 20.30 uur, kan ik u melden dat mijn woonadres per 1 juni aanstaande wordt: Neude 30C, 3512 AG Utrecht, hopelijk als tijdelijke voorziening. Het is mijn bedoeling tezamen met de organisatoren van de Government Game Competitie 1997 van daaruit mijn Business Plan tot uitvoering te brengen. Uiteraard wordt dit nieuwe woonadres eveneens het nieuwe adres van het Instituto Cervantes Benelux en neem ik mij voor met de Spaanse naamgenoot op het Domplein - op informele wijze - in contact te treden. Vanaf 1 juni zullen er dus immers twee 'Institutos Cervantes Utrecht' zijn: één legaal en één illegaal (het Spaanse!). Ik verzoek U hiermede dit aanstaande vrijdag tijdens de Eurotop te Noordwijk te melden aan de heren Aznar en Blair. Graag zou ik zelf op die dag naar Noordwijk komen om met beide heren kennis te maken aangezien mijn beleidsplan en Noordwijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is immers op de Baak geboren en op het Congres De Nieuwe Economie op 13 november vorig jaar ten doop gehouden.

Op dinsdag 20 juni aanstaande neem ik opnieuw deel aan het congres De Nieuwe Economie, waarvoor een rood-gele brochure is uitgebracht: Mijn Droom van Rood en Geel. In de tussentijd zal ik ook zoveel mogelijk trachten het Paars met Rood te combineren nu het sein op GROEN staat. Met vriendelijke groet en de meeste hoogachting.

21 MEI 1997 CORRECTIE OP MIJN FAXBERICHT VAN HEDENMORGEN 9.30 UUR TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN