INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

6 juni 1997. Tijdstip: 13.45 uur. Betreft: EUROTOP AMSTERDAM Aantal pagina's: 6.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Met zeer grote verontrusting nam ik kennis van bijgaand artikel in de Volkskrant van 31 mei jongstleden met de titel Tony Blair blokkeert voortgang EU-verdrag. Binnen dit verband heb ik hiermede besloten U in kennis te stellen van de aangetekende brief aan de Staatssecretaris van Justitie, Uw kenmerk NM 964/275 d.d. 27 mei jongstleden. Ingeval de Britse Minister President blijft vasthouden aan het gestelde in gemeld artikel neem ik mij voor het zogenaamde Cervantes Scenario in werking te stellen, hetgeen inhoudt dat ik - met inachtneming van het gestelde in bijgaande brief - mij zal voornemen zoveel mogelijk Britse partners in mijn organisatie aan te trekken die Uw voorstellen wél onderschrijven. Education is een managementtool om veranderingsprocessen door te voeren. Ik mag aannemen dat de heerBlair ervan doordrongen is aan wie hij zijn verkiezingsoverwinning heeft te danken en dat zijn echtgenote niet de enige First Lady is in het Verenigd Koninkrijk. Ik sta U derhalve toe desgewenst het Cervantes Scenario als Bijzondere Optie Zonder Overeenkomst op de Eurotop te Amsterdam in te zetten. U veel Succes toewensend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN.

Bijlagen: 'Tony Blair blokkeert voortgang EU-verdrag' (De Volkskrant 31--5-1997); Brief Uw kenmerk NM 964/275 d.d. 27 MEI 1997.

18 JUNI 1997 GELUKWENSEN AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN