INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Telefaxnummer: 070-3707940. Afzender: ICNBLEW. Datum: 20 juli 1997. Tijdstip: 16.15 uur. Betreft: VERMISSING Aantal pagina's: 3. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Ik doe u dit faxbericht persoonlijk toekomen gezien het grote belang voor de staatsveiligheid van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren is rond 17.00 uur mijn polstasje met inhoud gestolen. Hij is later gevonden in een zijsteeg van de Oudegracht alhier. Hieruit is echter mijn portefeuille ontvreemd. De portefeuille bevat zeer waardevolle documenten zoals paspoort, rijbewijs, giromaatpas, eurocard, abonnement Lucaya, abonnement fitness centrum en bovenal persoonlijk zeer belangrijke foto's en brieven waaronder een kopie van een faxbericht aan u van vorig jaar. Ook mijn geld ben ik kwijt. De dieven hebben zeer zorgvuldig gehandeld en kunnen met behulp van de foto's tot chantagepraktijken overgaan. Onder andere jegens de Princess of Wales welke ik onlangs heb gemachtigd mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk uit te oefenen. Ook bevat de portefeuille interieurfoto's van het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, waar Zij soms - incognito - te gast is. De dieven hebben kennis genomen van bijgaande brieven van het Spaanse Hof en de Minister-President.

Ik verzoek U terzake ogenblikkelijk actie te laten nemen en prioriteit aan deze aangelegenheid te geven teneinde de daders zo snel mogelijk op te laten sporen voordat er ongelukken gebeuren met de prinses. Ze heeft het al moeilijk genoeg gehad. Bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES

Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. Manager Benelux. Bijlagen: Brief Nr. 96MO05714 d.d. 26 juli 1996 van het Kabinet van de Minister-President; Brief d.d. 22 mei 1996 van de Casa de Su Majestad El Rey. P.S. Ik heb aangifte gedaan bij de politie, maar ik kan mij niet voorstellen dat zij het grote belang hiervan inzien. De bankbescheiden van de Stichting Cervantes Benelux zijn inmiddels terug.

21 JULI 1997 OPSPORING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN