INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

12 september 1997. Tijdstip: 22.30 uur. Betreft: ANTWOORD Aantal pagina's: 3. Geachte Heer Knol, Hartelijk dank voor uw faxbericht van 7.57 P.M. Greenwhich Time. Met genoegen geef ik u antwoord op uw vragen. Ik ben inderdaad ook historicus. Twee jaar geleden ben ik begonnen met een dissertatie-onderzoek naar de rol van de Van der Heydens in de Nederduits-Spaanse betrekkingen. Na het lezen van het proefschrift van Dr Van Lennep (1884) over Gaspar van der Heyden (1530-1584), oprichter van de Neder-Duits gereformeerde kerk en persoonlijke vriend van Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde, ben ik daar toen maar even mee gestopt. Mijn positie was mij inmiddels wel duidelijk geworden. Gaspar was door zijn hagepreken de aanleiding voor de Tachtigjarige Oorlog! Ik ben spider in the world wide web omdat ik in 1989 een interview in het Spaans heb afgegeven voor Radio Nederland Wereldomroep dat in geheel Zuid- en Midden-Amerika is uitgezonden alsmede in Spanje. Dit interview, waarin mijn naam is genoemd, is eveneens in Spanje voor verschillende radiozenders aangewend. In het voorjaar van 1996 heb ik juridisch het recht op het gebruik van de naam Instituto Cervantes in de Benelux definitief gevestigd en dit in een brief aan de Minister-President gemeld. Ten tijde van de Olympische Spelen in Atlanta heb ik hem een bericht doen toekomen aangaande het voorzitterschap van het Spaanse Instituto, waarin ik zijn collega José María Aznar mijn steun heb toegezegd aangaande zijn beoogde voorzitterschap van het Instituto Cervantes in Alcalá de Henares. Enkele uren later ontplofte er een bom op Centennial Park. Reden waarom Bill Clinton ogenblikkelijk de bestanden van alle veiligheidsdiensten aan elkaar heeft gekoppeld om de georganiseerde misdaad effectief te kunnen bestrijden.

Op 31 juli vorig jaar heb ik de kroonprinsen van de Benelux en Spanje in mijn stichtingsbestuur uitgenodigd en ben de volgende dag naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken waar ik met de familie Spencer in contact ben gekomen. Het hele verhaal is verder te lezen in mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Zij had een goede relatie met Hillary Clinton. Deze First Lady of the United States heeft tijdens haar bezoek na de Eurotop met Tineke Netelenbos een rondvaart gemaakt door de Amsterdamse grachten. Vraagt u Tineke zelf maar waarover zij hebben gesproken. U bent immers een goede bekende op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Hierbij mijn antwoorden op uw vragen:

1. Op de betreffende avond zou ik mijn voorgenomen huwelijk met The Princess of Wales bekend maken op 28 september aanstaande op Paleis Het Loo. De voorbereidingen hiervoor waren inmiddels afgerond.
2. Op 5 augustus vorig jaar bezocht ik met mijn twee zoons Hampton Court Palace in Londen en miste plotseling mijn kinderen, waardoor ik mij bezorgd maakte en bijgaande brief van het Spaanse Koninklijk Huis aan de receptie heb getoond.

3. Catarina van Aragon was de eerste vrouw van Hendrik VIII. Zij hield veel van haar echtgenoot, maar de cultuurverschillen tussen Spanje en Engeland zijn echter te groot gebleken om het huwelijk in stand te houden. Miguel de Cervantes was een universeel genie, die boven deze problematiek stond. Hij overschreed zijn eigen grenzen, net als My Lady. De naam van Filips II en zijn halfbroer Juan de Austria zijn onlosmakelijk aan Hever Castle verbonden en dus ook aan Cervantes. Het congres kan gaan over een eigentijdse invulling van het gedachtengoed dat Cervantes voor ogen heeft gestaan. Daarbij kan de directie van Wolters-Kluwer denken aan de participatie in nóg een nieuwe vennootschap: Cervantes Editions binnen het totaal-concept van mijn Cervantes Plan. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN Manager Benelux. Bijlage: Brief van de Casa de Su Majestad El Rey, Madrid 22-05-1996.

6 OKTOBER 1997 DOMPLEIN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN