INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend Goed

Meeting Point LEIDEN. Datum: 26 februari 1998. Betreft: 'Voorlopige aanmelding'. Kenmerk: JH/MP980226. Geachte Heer/Mevrouw, In dank heb ik uw informatie ontvangen omtrent de door u te organiseren ontmoetingsbijeenkomsten. Uw programma spreekt mij zeer tot de verbeelding, vooral omdat het gelokaliseerd is in de omgeving van Leiden en NOORDWIJK waar ik het belangrijkste deel van mijn leven heb doorgebracht. Deze aanmelding is voorlopig. Dat wil zeggen dat ik pas na 1 april aanstaande hierover definitief kan beslissen. Daartoe geef ik u hieronder mijn moverende redenen. Na tot juni 1991 in NOORDWIJK werkzaam te zijn geweest aan de Parallelboulevard als medewerker van het huidige Management Centrum VNO-NCW ben ik aan het werk getogen om een soortgelijk bedrijf op te zetten in samenwerking met de Spaanse werkgeversorganisatie. Als afgestudeerd hispanist op het thema 'Cervantes', de beroemde Spaanse schrijver van de "Don Quichot" heb ik in april 1992 de naam 'Instituto Cervantes' gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Dit handelsmerk heb ik in het voorjaar van 1996 voor het eerst definitief in gebruik genomen en dat aan de Minister-President gemeld (verder als brief JH/HW980225). Na Diana's overlijden op 31 augustus ben ik - ondanks alle verdriet en de shocktoestand waarin ik dientengevolge enige maanden terecht ben gekomen - al mijn toezeggingen aan Haar nagekomen, hetgeen door de Britse Koninklijke Familie buitengewoon op prijs is gesteld. Met kerst ontving ik een persoonlijke kerstkaart uit BUCKINGHAM PALACE, namens Koningin Elizabeth en Prins Philip.

Ik verstrek u hiermee ook het Certificate of Incorporation van mijn Company in Engeland en Wales, waar Prinses Diana de baas van was. Mijn postzegel dateert van 22 april 1997.

Vijf jaar nadat wij beiden met 'Our Quixotic Quest' een aanvang hadden genomen. Op die dag heb ik op KENSINGTON PALACE al mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk aan haar overgedragen. U begrijpt dus waarom ik op zoek ben naar een nieuwe partner. Daarom geef ik u in deze brief anwoord op de vragen 4 en 5 op bijgevoegd informatieformulier. Geef hier enkele kenmerken van uzelf waarvan u vindt dat die van belang zijn.(4) Uit het bovenstaande kunt u uiteraard al veel opmaken. Mijn voornaamste karaktereigenschap is mijn doelgerichtheid. Ik stel voortdurend doelen in mijn leven en streef die na totdat ik ze heb bereikt. In de regel loopt het slecht af met degenen die het bereiken van mijn doelen in de weg staan. Van de andere kant ben ik liefdevol jegens haar die mijn liefde wil beantwoorden. Kenmerken die ik van belang vind in de ander (vraag 5) vind ik vooral terug in het karakter van een oud-collega van mij waarvan ik u bijgaand een foto doe toekomen. Zij is thans statutair directeur van het management-centrum VNO-NCW te NOORDWIJK. Ik heb de eer gehad twee jaar met haar te mogen samenwerken. Die samenwerking is uitermate positief verlopen. Het belangrijkste element vond ik dat wij dezelfde denklijn hanteerden. Liesbeth - zo is haar voornaam - vertelde altijd aan anderen wat ik zelf zat te denken. Exact op dezelfde golflengte zitten en dezelfde idealen koesteren. Ik denk dat dat het belangrijkste is in een relatie, of het nu een beroepsmatige of persoonlijke relatie betreft. Dat maakt voor mij geen verschil. Ik heb haar vandaag van deze brief aan u in kennis gesteld en haar eveneens uw informatie doen toekomen. In de tweede helft van maart vertoef ik in Spanje. Nadien stel ik het op prijs van u te vernemen hoe de groepssamenstelling is voor de bijeenkomst op zondag 24 mei in Leeuwenhorst, zodat ik deze aanmelding al of niet kan bevestigen. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

Bijlagen: Fotocollage Van Baak naar De Baak (5-02-1998); voorlopige aanmelding en informatieformulier Meeting Point; Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales.

31 MAART 1998 BIJEENKOMST VAN MEETING POINT OP 24 MEI 1998

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN