INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Faxbericht Aan: Stichting Haags Juristen College. T.a.v.: T.Th.A. Manders. Van: J.L. Van der Heyden. Datum: 15 maart 1999. Tijd: 14.50. Geachte heer Manders, Bijgaande brief heb ik zoëven ontvangen. Zoals u weet heb ik het originele Annual Return toegezonden aan de voormalige directeur - Drs E.H. Halbertsma - van de Baak in Noordwijk. Ik verzoek u vriendelijk dienaangaande met haar contact op te nemen. De communicatie verloopt nog steeds via de Baak. U kunt haar dus - direct of indirect - bereiken via nummer 071 - 3690100 (fax 071-3690276). Het aandeelhoudersregister bevindt zich in Nederland. Van 19 maart tot 19 april ben ik weer terug. Ik zal het u dan doen toekomen voor het geval het niet in uw bezit is. Vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Uw schrijven d.d. 11 maart 1999.

22 NOVEMBER 2000 PROCESSTUKKEN TEN BEHOEVE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN