INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes Holding Ltd Cervantes Management Centre Faxbericht Voor : Mr. G. van Amstel Betreft : FUSIE KPN/TELEFÓNICA Van : J.L. van der Heyden Datum : 4/5/2000 Tijdstip : 19:59 Pagina's : 1 Geachte heer Van Amstel. Uit het RTL-journaal van vanavond vernam ik het bericht dat de voorgenomen fusie tussen KPN en Telefónica van de baan zou zijn. Dat past niet binnen mijn beleidskader. Als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux is de Spaanse overheid mij een aanzienlijk vermogen verschuldigd in verband met hun - in juridische zin illegale - vestiging op het Domplein te Utrecht. Ik ben bereid deze handelsnaam over te dragen in ruil voor aandelen in de nieuw te vormen organisatie. Dit dient dan uiteraard te worden gekwantificeerd. De Staat der Nederlanden kan zich dan onder financiële kwijting van de vordering die ik heb jegens de staat uit de nieuwe constructie met onmiddellijke ingang terugtrekken. Ik verzoek u hiermede terzake in samenspraak met de direct betrokkenen tot ogenblikkelijke actie over te gaan. In ieder geval nog vóór de geplande persconferentie van hedenavond. Voor de goede orde meld ik u dat ik u op dit moment terzake niet kan honoreren. Dat verandert zodra de ontwikkeling zich ten gunste zal hebben gekeerd in het kader van de in mijn beleidsplan geformuleerde doelstellingen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

6 OKTOBER 2000 BUILDING BRIDGES (1) TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN